Vi kan ventilation

Tjänster

Montage av ventilation

Om du ska trivas och ha en bra hälsa hemma så är en bra ventilation mycket viktig.

Vi monterar alla typer av ventilationsläggningar, i både vanliga bostadshus och större lokaler.  I ett modernt och tätt hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och trivsamt boende.

En ventilation som har monterats på ett professionellt sätt ska avlägsna lukter, matos och skadliga gaser samt förebygger även mögel och rötskador.

Ventilationen förbrukar ungefär 30 procent av värmeenergin i ett normalt isolerat bostadshus. Mycket av  av denna värmeenergi kan man föra tillbaka till huset med hjälp av ett återvinningsaggregat.

Om du installerar  ventilation med värmeåtervinning så får du ett bättre flöde på luften i bostaden, och du kan också behålla upp till 75 procent av värmen i den luft som vädras ut.

Vänd dig till oss om du behöver kompetent hjälp med montering av ventilation i Haninge.

Rengöring av ventilation

En ordentligt rengjord ventilation är viktigt om man vill ha en trevlig inomhusmiljö. Att luften är ren är viktigt, inte minst för att det då är lättare att hålla sig frisk för den boende. Dåligt rengjord ventilation medför höjd risk för både mögel och fuktskador, som kan utvecklas fort. Detta gör att man får en förhöjd risk för astma, huvudvärk och även allergier.

Många privatpersoner väljer att skjuta upp rengöringen av ventilationen för att det funkar för tillfället. Det är ett misstag. Smutsiga luftsystem innebär inte bara en sämre hemmiljö utan även en högre förbrukning av energi och slitage på de olika delarna. Att rengöra ventilationen ordentligt är en bra investering för ditt hem, din hälsa och inte minst för din plånbok, då du minskar energikostnaderna på lång sikt.

Hur ofta du behöver du  rengöra ventilationskanalerna i din bostad? Det beror i hög grad på vilket ventilationssystem du har. Vi kan hjälpa dig att reda ut hur ofta du behöver rengöra din ventilation. Ofta brukar några års mellanrum vara bra.

Behöver du en kompetent rengöring av ventilation i Haninge? Vänd dig till oss. Vi kan rengöra din ventilation till ett bra pris. 

Mögelsanering

Mögelsvampar är en helt naturliga och ofarliga i naturen, men skapar stora problem i våra bostäder, där möglet är en stor risk för människors hälsa.

Inomhusmögel orsakas av fukt i kombination med byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion som har för dålig motståndskraft. Rätt isolering är också viktigt för att inte mögel ska uppstå.

När man sanerar mögel tar man inte bara bort möglet, utan även orsaken till det. En mögelsanering kan se ut så här:

Först gör en fackkunnig person en visuell undersökning (man kan även ta hjälp av en mögelhund). Prover tas även för att avgöra vilket typ av mögel som finns i bostaden.

En fuktmätning görs också ofta för att man ska kunna identifiera orsaken till mögelangreppet. Viktigt är förstås också att kontrollera ventilationen. Dålig ventilation är en vanlig orsak till att det uppstår mögel.

När man sedan ska bort mögelskadorna finns det två vanliga metoder: ozon och kemi. Ozonet i luften bryter ner mögelpartiklarna och även lättare mögelskador.

En kemisk sanering innebär att man penslar på en mögeldödande substans som på ett effektivt sätt tränger in i virket. Den kemiska substansen kan också pumpas ut, på detta sätt kan man även döda mögelpartiklar i luften.